Piano & Keyboard

Du kan från årskurs tre och uppåt välja att spela piano. Du måste då ha tillgång till ett instrument i hemmet. Har du inte ett vanligt piano finns det möjlighet att köpa/hyra digitalpianon eller keyboards i musikhandeln.

Det instrument som mest liknar ett vanligt akustiskt piano är digitalpianot. Det är anslagskänsligt, dvs man kan spela både starkt och svagt och dessutom har det "vägda" tangenter, vilket innebär att det är ett visst motstånd när man trycker ner tangenten.

Det är bra på flera sätt, dels tränar man upp tekniken på ett helt annat sätt än på ett keyboard, dels slipper man uppleva att det är så stor skillnad när man kommer till lektionen (de instrument som vi använder i undervisningen är framförallt akustiska pianon eller digitalpiano ).

Väljer du ett digitalpiano/keyboard bör detta ha minst fem oktaver.

Vi har som mål på musikskolan att alla ska få möjlighet att spela i någon form av ensemble.
När det gäller pianot så har det handlat om tex fyrhändigt spel med någon annan pianist, att ackompanjera något annat instrument eller kanske någon annan mindre instrumentgrupp. Den möjligheten finns fortfarande men nu kan pianisterna även spela med i någon av våra Piano- orkestrar eller i en av Afrogrupperna ( läs mer om detta under rubriken ensemble och kör )

Lärare som undervisar inom detta:

Kontakt

Post Box 708, 572 28 Oskarshamn
Besök Musikhuset Oscarsgymnasiet Stengatan 21
Telefon 0491-76 45 59
E-post musikskolan@oskarshamn.se

I rampljuset

(14/09-2018)
Star For Life 13/10
Kolla in vår stora konsert den 13/10 med Star For Life: INFORMATION

Kolla också in denna film: STARFORLIFE