Om Musikskolan

Välkommen till Musikskolan
Musik är barns och ungdomars största intresse. Musikskolan erbjuder Dig möjlighet att utveckla Ditt musikintresse. Genom undervisning individuellt eller i små grupper samt ensemble eller körmedverkan vill vi, så långt som möjligt, försöka utveckla varje elev efter hans/hennes förutsättningar.

Vi har nu också projekt i form av Dans, Musikal, Teater, Film och Digitalt musikskapande.

Från skolår 2…
Alla elever som ska börja skolår 2 till hösten erbjuds möjlighet att anmäla sig till undervisning på ett urval av stråk- och blåsinstrument, lämpliga för små fingrar och kroppar. När eleven växer byter man bara till nästa storlek. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp och redan under andra terminen försöker vi spela i orkester.

OBS! Anmälan kan göras tidigast terminen innan uppnått skolår

Fr.o.m. skolår 2 kan du välja:
Tvärflöjt
Klarinett
Trumpet
Trombon
Fiol (violin)
Cello

Fr.o.m. skolår 3 även:
Saxofon
Slagverk (trummor)
Piano
Gitarr

Fr.o.m. skolår 5 även:
Bastuba
Elgitarr
Elbas

Fr.o.m. skolår 7 även:
Sång
Musikteori

Måste jag köpa instrument?
För att spela på musikskolan måste eleven ha tillgång till in­strument i hemmet för att öva. Instrument kan hyras eller köpas i musikaffärerna. Musikskolan har ett begränsat antal blåsinstrument att hyra ut under max 1 år till en avgift av 250 kronor/termin.

Stråkinstrument finns att hyra i små storlekar utan tidsbegränsning. Vill du istället köpa instrument, rådgör med läraren innan köpet för att få ett lämpligt instrument.

Var sker undervisningen?
I möjligaste mån försöker vi bedriva undervisningen på den skola eleven går. Är det bara några få elever på ett instrument kan vi av ekonomiska skäl inte skicka en lärare. Eleven erbjuds då undervisningen på annan skola, oftast Oscarsgymnasiet, eller på annat instrument.


Vad kostar det att spela på musikskolan?
Terminsavgiften är 520 kronor. Undervisning i ensemble och kör är avgiftsfri. Avgiften betalas för hel termin, även om eleven deltar oregelbundet i undervisningen eller slutar.

Terminstider
Musikskolan följer samma terminstider och lov som grundskolan. Studiedagarna kan dock variera. Vi garanterar att alla elever erbjuds 27 lektioner under läsåret.

Alla förutsätts spela under hela läsåret. Vill eleven sluta under pågående läsår skall skriftlig avanmälan göras. Om avanmälan inkommer senare än 24 september resp. 1 februari, måste avgiften för terminen betalas.

Välkommen in i musikens underbara värld
Simon Leidecker
Kommunal Musikledare

Kontakt

Post Box 708, 572 28 Oskarshamn
Besök Musikhuset Oscarsgymnasiet Stengatan 21
Telefon 0491-76 45 59
E-post musikskolan@oskarshamn.se

I rampljuset

(14/01-2019)
Vårens kurser:
Här har vi alla våra kurser för våren! Välkomna med er anmälan!

Individuella kurser:

Trumpet
Trombon
Tuba/Baryton
Klarinett
Saxofon
Tvärflöjt
Blockflöjt
Fiol
Cello
Sång
Elgitarr
Gitarr
Trummor/Slagverk
Piano/Keyboard

Våra projektkurser:


Musikal åk. 5-gymnasiet.
Onsdagar 18.30 – 20.00, Oscarsgymnasiet

Teater åk. 2-9
Tisdagar kl. 18.30-20.00 Bockara hembygdsgård

Filmkurs, åk.4-gymnasiet.
Tisdagar kl 17.30-19.00, Kristdala fritidsgård

Filmkurs, åk.4-gymnasiet.
Onsdagar kl 17.30-19.00, Oscarsgymnasiet

Studio/Digitalt Musikskapande åk.5 - gymnasiet. Torsdagar kl 17.30-19.00, Oscarsgymnasiet

DANS:
Barndans 4-5 år: Tisdagar kl. 15.40-16.20, fortsättningskurs, Oscarsgymnasiet

Barndans 4-5 år: Onsdagar kl. 16.30 – 17.15, nybörjarkurs, Oscarsgymnasiet

Barndans 6-7 år: Tisdagar kl. 16.30-17.10, Oscarsgymnasiet

Dansmix åk 2-4 fortsättningskurs: Tisdagar kl. 17.15-18.10 , Oscarsgymnasiet

Dansmix åk 5-6 fortsättningskurs: Tisdagar kl. 18.15-19.15 , Oscarsgymnasiet

Dansmix åk 7-9 fortsättningskurs: Tisdagar kl. 19.30-20.30 , Oscarsgymnasiet

Dansmix åk 2-5 nybörjarkurs: Torsdagar 17.00 – 17.45, Oscarsgymnasiet

Dansmix åk 2-5 nybörjarkurs: Torsdagar kl. 18.00 – 19.00, Oscarsgymnasiet

Barnbalett åk. F-2: fortsättningskurs
Torsdagar 16.00 – 16.40, Oscarsgymnasiet

Barnbalett åk. F-2 1: nybörjarkurs
Onsdagar 17.30 – 18.15, Oscarsgymnasiet